Functies

Energieprestatieadvies

Het Energieprestatieadvies Utiliteit (EPA-U) is een gecertificeerd energieonderzoek. Het is geschikt voor:

  • bedrijven waarbij de energie voornamelijk naar klimaatbeheersing gaat, zoals kantoren
  • bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 aardgas


Inhoud onderzoek

Een energieprestatieadvies bestaat uit een rapportage en een inventarisatie. In de rapportage staat de energie-efficiency van uw bedrijfsgebouw. Deze wordt uitgedrukt in de Energie Index.

In de inventarisatie vindt u maatregelen om uw energieprestatie te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar het gebouw, de installaties en gedeeltelijk naar de bedrijfsactiviteiten. Het advies geeft de potentiële energiebesparing en terugverdientijd per maatregel aan.

Uitkomsten onderzoek

De uitkomsten van dit onderzoek kunt u verwerken in uw meerjarenonderhoudsplanning. Ook kunt u met het advies aantonen dat uw bedrijf voldoet aan de wettelijke energie-eisen. De gecertificeerde adviseurs zijn namelijk gebonden aan verplichte rekenmethoden.

Aanbieders

Stichting KBI en Avepa geven een overzicht van aanbieders van een energieprestatieadvies.